Skarprettere 


Christiania:

Fra 1600-tallet av var det byene som holdt seg med skarprettere, og det var der de arbeidet. De fikk en fast gasje av byen, med  ekstra betaling for hver gang de utøvet sitt yrke.  Hvis det skulle gjøres eksekusjoner på landet, måtte fogderiet betale dem, inklusive diettgodtgjørelse og fri skyss. 

I Christiania/Oslo kjenner vi skarpretterne tilbake til 1600-tallet:


I 1558 dokumenteres «Henning Mestermand» i forbindelse med en henrettelse

«Mester Hans» praktiserte i 1599.

«Mester Laurits» dukker opp i 1611

Jon Pedersen, «Mester Jon» henretter folk mellom 1624 og 1641

«Mester Peder» dukker opp i arkivetene i 1648, etterfulgt av «Mester Anders» i 1659.

I 1682 er Jørgen Nielsen skarpretter i Christiania, i 1691 erstattes han av Nicolay Pflug. I 1714 het skarpretteren Jacob Andersen

Fra 1733 av kom først August Lædel, fra 1749 av hans sønn Franz Gottschalck, fra 1799 av dennes sønn igjen Anton Lædel, etter 1834 fjerde generasjon Guttorm Lædel.  Han døde ung -  42 år - og dermed ble hele embedet inndratt slik at man bare fikk én skarpretter sør for Dovre - den bergenske bøddel Samson Isberg. 

torgrim@ondskap.org © Torgrim Sørnes 2014