Dødsstraffens historie i Norge 1771-1876

Dette er sider som skal belyse bruken av dødsstraff i Norge i det 18. og 19. århundrede.  Sidene inneholder supplerende stoff til mine  bøker. torgrim@ondskap.org © Torgrim Sørnes 2014